Gummigolv

Gummigolv

 

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar och skadar golven.

Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och liknande måste flyttas med stor försiktighet eftersom de annars kan ge bestående skador. Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken, missfärgning från möbelben etc.

 

Använd i första hand torra rengöringsmetoder. Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar från golvet. Fukttorkning har emellertid bättre effekt på mycket fint damm och ger därför en klarare yta. Alternativt ger torr- och fuktmoppning ett gott resultat.

 

Tvätta golvet emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då fordras eftersköljning med rent vatten. Följ respektive tillverkares anvisningar beträffande dosering. 

 

Önskas en högre glans kan en polish läggas på, dock ej på vävda vinylgolv. En grundlig tvättning följd av en noggrann sköljning måste utföras innan polish läggs på i ett par tunna skikt. Innan polishlagret förnyas måste gammal polish avlägsnas. Respektive polishfabrikants borttagningsmedel skall då användas. Polish kan medföra ökad halkrisk. OBS! Plastgolv med polyuretan skall normalt ej polishbehandlas. Rådfråga därför respektive golvmaterialtillverkare om golvet kan polishbehandlas.