Golvvård - Underhåll

Periodiskt golvunderhåll

 

Poängen med periodiskt golvunderhåll är, till skillnad från städning, att behandla golvet så att den dagliga smutsen inte kan tränga ner i golvets porer. För att bedöma 
behovet och hur man bäst ska återställa ett golv till bästa möjliga skick krävs det ett proffs. Det finns många olika typer av golv och man måste kunna skilja dem åt för 
att få ett bra utfört arbete som passar just för era golv.
 
Hur ofta behövs det golvvård?


Ju mer smuts som dras in, desto mer slits golvet och behovet av golvvård ökar. Entrén och korridoren smutsas och slits betydligt mer än konferensrummet. Ett butiksgolv 
får stå ut med mer salt och slask än ett kontor. De flesta golv-typer i de flesta miljöer behöver periodiskt golvunderhåll en eller ett par gånger per år.