Linoleum och plastgolv

Linoleum

 

Linoleum förses vid tillverkning med en PUR-yta och/eller ett akrylbaserat grundskydd av ytan. Behovet av underhåll är olika beroende på slitage och typ av yta. I bostadsmiljö har grundskyddet lång varaktighet, om daglig rengöring sker med så torra städmetoder som möjligt.

 

Grundskyddet kan vid behov förbättras med golvvårdsvax eller om hög glans önskas med något av marknadens polishpreparat avsett för linoleum. Före ny behandling ska golvet rengöras väl och sköljas med rent vatten för bästa resultat. I normala fall i bostadsmiljö behöver linoleum ytan inte behandlas med vax eller polish så länge ytan är intakt.

 

Ytor med högt slitage t ex framför diskbänk kan punktförbättras med samma vax eller polish som tidigare använts. OBS! Följ alltid strikt respektive tillverkares råd för t ex borttagning och påläggning av golvvårdsprodukter